jumpstory-download20200327-134641_edited

Väärinkäytösten ehkäisyyn

ANONYYMI WHISTLEBLOWING ILMOITUSKANAVA

Helppokäyttöinen järjestelmä ilman aloitusmaksuja tai kalliitta kuukausimaksuja

EasyWhistle on turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu anonyymiin kaksisuuntaiseen viestintään, joka täyttää Euroopan Unionin whistleblowing-direktiivin vaatimukset. Palvelu sopii kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille – myös niille, jotka eivät ole voimassa olevan lain mukaan velvoitettuja ottamaan käyttöön sisäistä ilmoituskanavaa väärinkäytösten ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

​​

Järjestelmän avulla voidaan käydä jatkuvaa kaksisuuntaista viestintää ilmoittajan ja yrityksen edustajien välillä turvallisesti ja täysin anonyymisti. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse antaa itsestään minkäänlaisia tunnisteita, kuten sähköpostiosoitteita, nimiä tai puhelinnumeroita. Lisäksi järjestelmä anonymisoi liitetiedostot poistamalla myös niistä kaikki tunnistetiedot.

 

EU:n Whistleblowing-direktiiviin kannattaa hankkia ratkaisu nyt, sillä väärinkäytöksien ilmitulo ja niihin ajoissa puuttuminen on sekä yrityksen, että henkilöstön etu.

ew-product-bg2.png
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

WHISTLEBLOWING- JÄRJESTELMÄN HYÖDYT

ENNAKOI

Tarjoamalla anonyymin ilmoituskanavan sekä turvaamalla ilmoittajan selustan kannustat työntekijöitä ja sidosryhmiä raportoimaan heidän havaitsemiaan väärinkäytöksiä. Kun mahdolliset väärinkäytökset saadaan tietoon ajoissa, voidaan tilanteisiin varautua ennakoivasti.

MUUTU

EasyWhistlen ilmoituskanava ehkäisee ja vähentää tapahtuvia väärinkäytöksiä. Samalla työntekijöiden hyvinvointi paranee turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääntyessä. Eettinen toimintatapa tuo uskottavuutta ja on koko yrityksen etu.

HALLITSE

Kun kaikenlaisiin väärinkäytöksiin puututaan tehokkaasti ja ajoissa, voidaan suojautua mahdollisilta mainehaitoilta ja välttyä pahemmilta seurauksilta. Samalla on myös mahdollisuus oppia virheistä ja välttyä uusilta väärinkäytöksiltä ja kohuilta tulevaisuudessa.

TURVAA

Käyttämällä tarkoituksenmukaista työkalua voit varmistua eettisen viestinnän turvallisuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Samalla ulkoistat myös ilmoituskanavan ylläpidon ja kehityksen osaavalle kumppanille.

Miksi anonyymi ilmoituskanava on tärkeä?

Pilliinpuhaltaja on kuka tahansa henkilö, joka nimettömästi ilmoittaa yrityksessä tai organisaatiossa tapahtuvista mahdollisista väärinkäytöksistä, kuten korruptiosta, häirinnästä, syrjinnästä tai muusta huolestuttavasta epäilystä.  

 

Pilliinpuhaltajan anonymiteetin varmistaminen on avainasemassa, jotta pystytään varmasti ehkäisemään ja estämään ilmoittavien henkilöiden mahdollisten vastatoimien kohteeksi joutuminen. Lisäksi lokakuussa 2019 voimaan astunut EU:n Whistleblower-direktiivi asettaa vaatimuksia väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelemiseksi. Tässä kohtaa turvallinen Whistleblowing-järjestelmä tulee tarpeelliseksi. 

 

On yrityksen etu, että henkilöstö ja muut kumppanit voi ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. On eri asia kertoa asioista omalla nimellä, kuin nimettömästi ilman pelkoa leimaantumisesta tai vastatoimista.

60 päivän rahat takaisin takuu mikäli et ole tyytyväinen palveluumme