bg1.png

Kaikki ominaisuudet

Yhdessä whistleblowing-järjestelmässä

Whistleblowing-ilmoituskanavan toiminnot

Käyttäjien, käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinta.

Käyttäjähallinta

Viestintä ja muistiinpanot

Kaksisuuntainen anonyymi viestintä ja sisäiset muistiinpanot.

Microsoft Azure ja Google Workspace. Tukee kaksivaiheista tunnistautumista.

SSO-tuki ja 2FA

Tapaustenhallinta

Selkeä näkymä ja työkalut ilmoitusten käsittelyyn. Vapaasti muokattavat kategoriat.

Järjestelmä saatavilla yli 30 kielellä. 

Kieliversiot

Audit-trail

Täydellinen toimintaloki.

Raportti KPI-luvuista ja ilmoituksista.

Raportointi

Liitteiden anonymisointi

Poistamme liitetiedostoista kaikki tunnistetiedot.

Whistleblowing kanavan käyttöönotto

VALMISTAUDU

Organisaatiossa tulisi olla olemassa selkeä prosessi mahdollisten ilmoitusten varalta. Laadi pelisäännöt kuka tai ketkä vastaanottavat ilmoitukset, ja kuinka prosessi etenee mahdollisimman turvallisesti.

VALITSE KANAVA

Valitkaa käyttöönne helppokäyttöinen ilmoituskanava, joka tarjoaa anonyymin viestinnän ja turvallisen tapausten hallinnan, jolloin ilmoitukset eivät karkaa ohjelmiston ulkopuolelle vääriin käsiin. EU-direktiivi määrää ilmoittajien anonymiteetin suojaamisesta.

KÄYTTÖÖNOTTO

Kertokaa avoimesti ja läpinäkyvästi koko henkilöstölle ja sidosryhmille sisäisen ilmoituskanavan käyttöönotosta sekä käytön pelisäännöistä. Ilmoituskanavan käyttöönotto edellyttää vaikutustenarviointia (DPIA) sekä käsittelyä yt-neuvottelukunnassa.

JATKUVUUS

Seuraa saapuvia ilmoituksia uusista tapauksista ja toimi lain asettamien määräaikojen puitteissa sen vaatimalla tavalla. Kun tapaus on käsitelty, voidaan ilmoitus sulkea tai arkistoida. Asiantuntijamme auttavat, mikäli kaipaat tukea.

Haluatko kokeille itse?

Toimivan ilmoituskanavan kulmakivet

EasyWhistle on rakennettu turvallisuus ja helppokäyttöisyys edellä. Modernit teknologiat ja edistyneet tietoturvakäytännöt luovat vankan pohjan ohjelmistolle, jonka avulla kaikenkokoiset yritykset voivat vastata EU:n Whistleblower-direktiivin vaatimuksiin sisäisiä ilmoituskanavia koskien.

EasyWhistlen ohjelmistossa on tarjolla laaja valikoima toimintoja, kuten mahdollisuus anonyymiin kaksisuuntaiseen viestintään sekä visuaalinen tapausten hallinta, joita perinteinen sähköposti tai nettilomake eivät mahdollista. Ilmoittajan täydellisen anonymiteetin takaaminen ja ulkopuolinen palveluntarjoaja herättävät luottamusta ilmoittajien silmissä – nämä ovat avaintekijät sille, että väärinkäytösepäilyt tulevat tietoon ajoissa.

logo-horizontal-text.png

Ohjelmisto

Anonyymi ilmoituskanava sisältää kaikki tarvitsemasi toiminnot tapausten vastaanottamiseen ja hallintaan.

Tietoturva

EasyWhistle on kehitetty käyttäen alan parhaita suojausmenetelmiä.

GDPR-asetuksen ja Whistleblower-direktiivin mukainen.

Ulkoistus

Haluatko apua vaikutustenarvioinnin tekemiseen tai ulkoistaa ilmoitusten vastaanottamisen? Osaavat kumppanimme auttavat.

Käyttäjätuki

Meidän mahtava asiakaspalvelu on aina apunasi. Ohjeistamme kanavaan liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja sähköpostitse.