Mountains

HELPPO JA TURVALLINEN ILMOITUSKANAVA

TOIMIVAN JA TURVALLISEN Whistleblowing KANAVAN OMINAISUUDET

EasyWhistle on rakennettu turvallisuus ja helppokäyttöisyys edellä. Modernit teknologiat ja edistyneet tietoturvakäytännöt luovat vankan pohjan ohjelmistolle, jonka avulla kaikenkokoiset yritykset voivat vastata EU:n Whistleblower-direktiivin vaatimuksiin sisäisiä ilmoituskanavia koskien.

 

Ohjelmistoa voidaan käyttää kaikenlaiseen anonyymiin viestintään ja palautteen keräämiseen – ei pelkästään whistleblowing-ilmoituksiin.

EasyWhistlen ohjelmistossa on tarjolla laaja valikoima toimintoja, kuten mahdollisuus anonyymiin kaksisuuntaiseen viestintään sekä visuaalinen tapausten hallinta, joita perinteinen sähköposti tai nettilomake eivät mahdollista. Ilmoittajan täydellisen anonymiteetin takaaminen ja ulkopuolinen palveluntarjoaja herättävät luottamusta ilmoittajien silmissä – nämä ovat avaintekijät sille, että väärinkäytösepäilyt tulevat tietoon riittävän ajoissa.

Kaksisuuntainen suojattu viestintä ilman tunnisteita. AES256-salaus.

Tapaustenhallinta ja selkeä prosessi tapausten käsittelyyn.

Automaattiset viestit, statusilmoitukset ja Audit trail

Kotimainen toimija ja ohjelmistokehitys.

Tarvittava asiantuntijuus ja yhteistyöverkosto.

WHISTLEBLOWING JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

VALMISTAUDU

Organisaatiossa tulisi olla olemassa selkeä prosessi mahdollisten ilmoitusten varalta. Laatikaa siis pelisäännöt kuka tai ketkä vastaanottavat ilmoitukset, ja kuinka prosessi etenee mahdollisimman turvallisesti.

VALITSE KANAVA

Valitkaa käyttöönne helppokäyttöinen ilmoituskanava, joka tarjoaa anonyymin viestinnän ja turvallisen tapausten hallinnan, jolloin ilmoitukset eivät karkaa ohjelmiston ulkopuolelle vääriin käsiin. EU-direktiivi määrää ilmoittajien anonymiteetin suojaamisesta.

KÄYTTÖÖNOTTO

Kertokaa avoimesti koko henkilöstölle ja sidosryhmille sisäisen ilmoituskanavan käyttöönotosta sekä siitä, mihin sitä tulisi käyttää. Näin voidaan hälventää epäluuloja sekä lisätä läpinäkyvyyttä ja turvallisuuden tuntua organisaatiossa.

JATKUVUUS

Seuraa saapuvia ilmoituksia uusista tapauksista ja muista toimia lain asettamien määräaikojen puitteissa sen vaatimalla tavalla. Kun tapaus on käsitelty, voidaan ilmoitus poistaa tai arkistoida. Voit pyytää apua asiantuntijoiltamme, mikäli jokin aiheuttaa haasteita.

Mitä muuta palvelulla voi tehdä?

Vaikka EasyWhistlen ensisijainen tarkoitus onkin vastata EU:n whistleblowing-direktiivin vaatimuksiin, voidaan ohjelmistoa käyttää hyvin myös yleisenä eettisenä kanavana sekä työkaluna nimettömän palautteen keräämiseen.

EasyWhistlen avulla voidaan kannustaa työntekijöitä antamaan rehellistä palautetta, johon voidaan reagoida tarpeen vaatimalla tavalla. Palautteen antajan kanssa voidaan myös viestiä ilman, että hänen henkilöllisyytensä paljastuu.

Unohda siis käytävällä lojuva palautelaatikko, ja tarjoa henkilöstölle monikäyttöinen ratkaisu palautteen ja ilmoitusten antamiseen.

ÄLÄ JÄÄ MIETTIMÄÄN - PYYDÄ ESITTELYÄ!