top of page

Mikä on Whistleblowing?

Whistleblowing, ilmoituskanava, whistleblowing -kanava, eettinen kanava, ilmiantokanava -näillä termeillä tarkoitetaan väärinkäytöksistä ilmoittamista ja pilliinpuhaltaja eli whistleblower on väärinkäytöksistä ilmoittava henkilö.


Väärinkäytöksistä ilmoittaminen on sekä ilmoittajan myös yritysten, yhteisöjen ja yhteiskunnan etu. Ilmoituskanavan avulla on mahdollista ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä tapahtumasta ja tuoda ne ilmi riittävän ajoissa. Näin estetään suurempien vahinkojen syntyminen.Maailmalta löytyy lukuisia liian myöhään julkitulleita esimerkkejä liian pitkälle menneistä väärinkäytöstapauksista. Tunnetuimpina WikiLeaks-vuodot, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin menettely Ukrainan presidentin kanssa keskusteltaessa sotilasavun tarjoamisesta ehdollisena vastineeksi vastaehdokkaan mustamaalaamisesta, kotoinen ja kaikkien varmasti hyvin tuntema Case Jari Aarnio, jonka myötä poliisi päätyi ottamaan käyttöön oman ilmoituskanavansa. Yhtä kaikki – tärkeintä on, että väärinkäytöksistä ilmoittaja kokee selustansa turvatuksi ilman pelkoa mustamaalauksesta ja vastatoimien kohteeksi joutumisesta. Mikäli tätä turvaa ei voida taata, pitää pilliinpuhaltaja epäeettisen toiminnan vain omana tietonaan ja pilli ei soi. Ennemmin tai myöhemmin väärinkäytökset tulevat ilmi, yleensä vähintään jonkinasteisen vahingon sävyttämänä.


Joulukuussa 2019 voimaan tullut EU whistleblowing-direktiivi määrää, että yli 10 miljoonan euron liikevaihtorajan ylittävien ja/tai yli 50 henkilöä työllistävien yritysten on otettava käyttöön oma sisäinen ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä ja kitkeä korruptiota, häirintää, syrjintää, ympäristön turmelemista ja kaikkea muuta epäeettistä toimintaa.Direktiivi asettaa tiettyjä reunaehtoja ilmoituskanavaa koskien ja EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR tuo mukaan omat mausteensa henkilötietojen käsittelyä koskien. Väärinkäytöksestä ilmoittavan täytyy pystyä viestimään ja keskustelemaan asiasta täydellisen anonyymisti organisaatiossa nimettyjen vastuuhenkilöiden kanssa, ilman pelkoa vastatoimista, kuten irtisanomisesta, palkanalennuksesta tai työaseman ja -tehtävien heikentämisestä. Monet yritykset ovat jo ennakoineet ja perustaneet itse oman ilmoituskanavan. Ongelmaksi näissä muodostuu viestintä ilmoittajan kanssa ilman ilmoittajan yhteystietoja. Lisäksi itse rakennettu ilmoitusjärjestelmä ei välttämättä herätä kovin suurta luottamusta työntekijöiden keskuudessa.Me EasyWhistlellä tarjoamme käyttöönne erittäin edullisen, helppokäyttöisen ja toimivan ilmoitusjärjestelmän tietoturvasta ja laadusta tinkimättä. Ota yhteyttä niin autamme teitä ilmoituskanavan käyttönotossa.
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page