top of page

Whistleblower-koulutus henkilöstölle
Whistleblowing-kanavan kouluttamiseen henkilöstölle tulisi suhtautua vakavasti, ja yrityksen tulisi valmistautua huolellisesti varmistaakseen, että koko henkilöstö ymmärtää lain perusteet ja ilmoituskanavan toiminnan. Tässä on joitakin näkökohtia, jotka yrityksen tulisi ottaa huomioon:


  1. Ymmärrä paikalliset lait ja määräykset: Ennen koulutuksen aloittamista yrityksen on tärkeää ymmärtää paikalliset ja kansalliset lait ja määräykset whistleblowingista. Tietämys oikeudellisista velvoitteista auttaa varmistamaan, että koulutus vastaa asianmukaisia standardeja ja että yritys täyttää kaikki vaatimukset.

  2. Laadi selkeä whistleblowing-politiikka: Yrityksen tulisi kehittää selkeä ja ymmärrettävä whistleblowing-politiikka, joka kattaa ilmoittamismenettelyt ja suojatoimet ilmoittajille.

  3. Kouluta henkilöstö säännöllisesti: Järjestä säännöllisiä koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään whistleblowing-politiikkaa, ilmoituskanavaa ja sisäisiä menettelyjä. Koulutuksen voi myös sisältää esimerkkejä mahdollisista tilanteista. Muista myös kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

  4. Tarjoa selkeät ohjeet ilmoittamismenettelyistä: Työntekijöiden on tiedettävä, miten ilmoitus tehdään ja mihin tiedot toimitetaan. Yrityksen tulisi tarjota selkeät ja helposti ymmärrettävät ohjeet ilmoittamismenettelyistä, mukaan lukien mahdollisuudesta tehdä anonyymeja ilmoituksia, mikäli nämä yrityksessä sallitaan.

  5. Korosta suojatoimia: Koulutuksessa on tärkeää korostaa, että ilmoittajia suojataan mahdollisilta kvastatoimilta. Työntekijöiden on tunnettava olevansa turvassa, kun he päättävät tehdä ilmoituksen kanavan kautta.

  6. Seuraa ja arvioi koulutuksen tehokkuutta: Yrityksen tulisi jatkuvasti seurata ja arvioida whistleblowing-koulutuksen tehokkuutta. Saadut palautteet voivat auttaa parantamaan koulutusta ja varmistamaan sen ajantasaisuuden.Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen tulisi sitoutua whistleblowing-kanavan kouluttamiseen systemaattisesti ja huolellisesti. Koulutuksen avulla varmistetaan, että työntekijät ymmärtävät whistleblowing-politiikan ja kanavat, mikä edistää avoimuutta, vastuullisuutta ja eettistä toimintaa organisaatiossa.


EasyWhistle tarjoaa asiakkaiden käyttöön valmiit koulutusmateriaalit sekä ohjevideot. Materiaalien avulla koulutus onnistuu helposti ja vaivattomasti.0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page