top of page

DPIA mallipohja ja ohjeet

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto vaatii aina Tietosuojan Vaikutustenarvioinnin (DPIA) tekemistä

DPIA (Data Protection Impact Assessment), eli Tietosuojan Vaikutusten arviointi on prosessi, jossa organisaatio käy läpi henkilötietojen käsittelytoimintojen vaikutuksia yksityisyyteen ja tietosuojaan.


Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo, että vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä. Se on tarkoitettu jatkuvaksi riskien tunnistamisen ja hallitsemisen prosessiksi. Vaikutustenarviointi on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista ja sitä on päivitettävä tarvittaessa.

DPIA dokumentaatio ja prosessi on tehtävä aina, kun yritys ottaa käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan.

DPIA-prosessi sisältää ainakin seuraavat vaiheet:

  1. Tietosuojan vaikutusten arvioinnin aloittaminen: Määritellään käsittelytoiminta, tietojen käsittelijät sekä käsittelyn tarkoitus.

  2. Tietojen käsittelytoiminnan kuvaaminen: Kerätään tietoa käsittelytoiminnan luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta, mukaan lukien käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähde.

  3. Arvioiden tarpeellisuus ja oikeusperusta: Arvioidaan, mikä on oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle.

  4. Riskien arviointi: Arvioidaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä.

  5. Riskien hallinta: Määritellään toimenpiteitä, joilla riskejä voidaan lieventää tai minimoida. Näihin voi kuulua tietoturvaan, tiedonhallintaan tai tietosuojakäytäntöihin liittyviä toimenpiteitä.

  6. Arviointiraportin laatiminen: Laaditaan raportti, joka sisältää DPIA:n tulokset.

DPIA on keskeinen osa tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Sitä käytetään varmistamaan, että tietojen käsittelytoiminnot suoritetaan huolellisesti ja että asianmukaiset toimenpiteet toteutetaan henkilötietojen suojaamiseksi.


EasyWhistle auttaa asiakkaita DPIA:n toteuttamisessa ja laadinnassa mallipohjan avulla.

Tietosuojan vaikutustenarvion mallipohjaa voi pyytää EasyWhistlen yhteyshenkilöltäsi.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page